اسطوره‌شناسی عرب شناختِ اعتقادات باستانی در عربستان پیش از اسلام در مردم عرب است. پیش از اسلام کعبه در مکه از نمادهای بی شمارِ نشاندهندهٔ شیاطین همچون روح خبیث، جن، نیمه خدایان، خدایان و در کل، خدایان قبیله‌ای -که قادر به انجام هر کاری بودند- و نمانیده فرهنگِ چندخدایی در عربستان پیش از اسلام بودند پوشیده شده بود.

خدایان

مکیان، الله را خدای آفریننده یابرتر می‌دانستند. الله بعنوان خالق جهان و آورنده باران تلقی می‌شد ولی برخلاف اسلام، خدای یگانه نبود. مکیان الله را خویشاوند با جنیان و دارای خانواده می دانستندو یک پسر و سه دختر (لات، منات و عزی) به او نسبت می‌دادند. نام پدر پیامبر اسلام، عبدالله (بندهٔ خدا) بود. دختران الله هر یک نقشی داشتند: لات یا اللات الاههٔ جهان زیرین، عزی یا العزّا (بمعنی قویترین) الاهه باروری و معادل ونوس رومیان، و مورد مراجعه در زمان جنگ، و منات یا المنات، الاهه سرنوشت، بودند. اوس و خزرج پرستندگان منات بودند، به زیارتش می‌رفتند و قربانی می‌دادند و سر می‌تراشیدند.

سایر خدایان مهم

 • هبل (Hubal): بشکل انسانی با دست راست طلایی و در کعبه نگهداری می‌شد.
 • مناف (Manaf): خدای زنان و قاعدگی بود. نام جد محمد عبد مناف است
 • ود (Wadd): خدای عشق و دوستی. مار حیوان مقدس او بود.
 • ام (Amm): پرستش این خدا در رابطه با آب و هوا و بویژه صاعقه بود.
 • تألب (Ta'lab):خدای ماه بود و کاهنان او مورد مشورت بودند.
 • ذوالحلاس:(Dhu'l-Halasa):خدای پیشگویی بود و بشکل یک سنگ سفید پرستش می‌شد.
 • القوم (Al-Qaum): خدای جنگ و شب و حامی کاروانها بود.
 • ذوالشری (Dhushara): خدای کوهستان بود.

ارواح

غول‌ها

جستارهای وابسته

 • The Book of Idols (Kitāb al-Asnām) by Hishām Ibn al-Kalbī
 • Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia by Jeremy Black and Anthony Green (ISBN 0-292-70794-0)
 •   Check date values in: |date= (help)
 •