جنگ داخلی روسیه؛ به صورت ساعت‌گرد از بالا سربازان ارتش دون در ۱۹۱۹؛ یک لشکر از روس‌های سفید در مارس ۱۹۲۰؛ ارتش سواره‌نظام یکم؛ لئون تروتسکی در ۱۹۱۸؛ کارگران به درآویخته به دست نیروهای اتریش-مجار در آوریل ۱۹۱۸

جنگ داخلی روسیه به زنجیره‌ای از درگیری‌های چندسویه گفته می‌شود که میان سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۳ در روسیهٔ پس از فروپاشی تزارها رخ‌داد و به سرنگونی دولت موقت روسیه، رسیدن بلشویکها بر سر کار و برپایی اتحاد جماهیر شوروی انجامید.

نظام تازه در آغاز در پتروگراد به قدرت رسید و سپس چیرگی‌اش را در سرتاسر روسیه گسترد. دو سوی اصلی این درگیری‌ها یکی ارتش سرخ بلشویک‌ها بود که گاه گذرا با دیگر گروه‌های چپ‌گرای پیش از انقلاب اتحادی برپا می‌ساخت و دیگری ارتش سفید، اتحادی ناپایدار از گروهی بلشویک‌ستیز. به جز روس‌ها بسیاری از نیروهای بیگانه نیز در این جنگ داخل شدند؛ متحدانی که در برابر ارتش سرخ جنگیدند و سربازانی خارجی که داوطلبانه به این ارتش پیوستند. همچنین جنگ شوروی-لهستان نیز نقطه‌ای بحرانی از این ستیز دانسته می‌شود. به جز روس‌ها ارتش سبز ملی‌گرایان اوکراینی، ارتش سیاه آنارشیست اوکراین، گاردهای سیاه و نیز جنگ‌سالارانی چون اونگرن فون اشترنبرگ در این جنگ جزء نیروهای درگیر بودند.

از تب و تاب جنگ پس از سال ۱۹۲۲ که ولادی‌وستوک به دست ارتش سرخ افتاد کاسته شد. واپسین بخشی از سرزمین‌های پیشین تزارها که در دست نیروهای سفید بود بخش آیانو-مایسکی در کرانهٔ اقیانوس آرام بود که تا ۱۷ ژوئن ۱۹۲۳ مقاومت نمود.

جستارهای وابسته

  • Wikipedia contributors, "Russian Civil War," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 21, 2010).