China
National Emblem of the People's Republic of China.svg
این مقاله بخشی از این مجموعه است:
سیاست و دولت China
 • دیگر کشورها ‏(en)‏
 • اطلس

جمهوری خلق چین (PRC) رسماً کشوری چندحزبی تحت رهبری حزب کمونیست چین در یک جبهه متحد مشابه جبهه‌های مردمی کشورهای اروپای شرقی دوره-کمونیستی نظیر جببهه ملی آلمان دموکراتیک است.

در چارچوب طرح یک کشور دو نظام، مناطق اجرایی ویژه هنگ کنگ و ماکائو با نظامی سیاسی متفاوت از سایر مناطق جمهوری خلق چین عمل می‌کنند. هم اکنون در دوی آنها نظامهای چند حزبی دارند.

احزاب

 • حزب کمونیست چین (中国共产党) بیش از ۷۰ میلیون عضو،
 • هشت حزب ثبت شده کوچکتر تحت هدایت حزب کمونیست چین:
  • کمیته انقلابی کومین تانگ (中国国民党革命委员会 یا 民革)
  • اتحادیه دمکراتیک چین (中国民主同盟 یا 民盟) عضو ۱۳۰٬۰۰۰
  • انجمن ملی دموکراتیک ساختمان چین (中国民主建国会 یا 民建). ۶۹٬۰۰۰ عضو سوسیالیسم بازار
  • انجمن توسعه دمکراسی چین (中国民主促进会 or 民进). 65,000 عضو. سوسیال دموکراسی
  • حزب دمکراتیک کارگران و پیشه وران چینی (中国农工民主党 یا 农工党). ۶۵٬۰۰۰
  • حزب ژی گونگ چین 中国致公党). ۱۵٬۰۰۰ عضو
  • جامعه جیوسان (九三学社).
  • اتحادیه دمکراتیک خودگرانی تایوان (台湾民主自治同盟 or 台盟).