یک نمونه از یک هلال هنری.

در هنر و نشان‌گذاری، ماهچه یا ماه نو بیش‌تر شکل بدست آمده از جدا کردن یک دایره از یک صفحهٔ گرد است که شکل باقی‌مانده دو کمان دایره‌ای با شعاعهای متفاوت است که همدیگر را در دو نقطه قطع می‌کنند.

نماد اسلام

یکی از نمادهای اسلام یک هلال و یک ستاره است که در پرچم کشورهای اسلامی ترکیه و پاکستان نمایان است.

پرچم ترکیه از ۱۹۳۶
پرچم پاکستان

نگارخانه