جوداییکا (در جهت گردش ساعت از بالا): شمع‌های شبات, ظرف دستشویی، چوماش و تنخ، سفر pointer، شوفار، و etrog جعبه.

یهودیت مخفی پایبندی مخفیانه به یهودیت در عین ادعا کردن علنی ایمان به مذهبی دیگر است.

این لفظ به طور خاص از نظر تاریخی به یهودیان اروپایی که ادعای کاتولیک بودن می‌کردند اطلاق می‌شد که به عنوان آنوسی یا مارانو هم شناخته می‌شدند.

جستارهای وابسته