C سومین حرف از حروف الفبای لاتین است. نام انگلیسی آن سی است.

ارزش(های) آوایی معمول حرف c در دبیره‌های زبانهای اروپایی

در نگارش فارسی

این حرف بطور معمول معادل فارسی ندارد معمولاًً بصورت ch معادل حروف / چ / در الفبای فارسی می‌باشد.مانند واژه ی چنگ. /Chang/

البته گروهی آنرا به همین صورت معادل حرف / چ / در الفبای فارسی گرفته اند.واژه ی چنگ. /Cang/

جستارهای وابسته

  • فهرست حروف لاتین
الفبای لاتین
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz