H هشتمین حرف از حروف الفبای لاتین است.

نام و شیوه‌های تلفظ

نام انگلیسی این حرف «اِیچ» (aitch) است، و به صورت/eɪtʃ/ و در زبان فارسی به صورت /εyč?/ (اِیْچ) خوانده می‌شود. البته تلفظ رایج و غلط در میان ایرانی‌ها /εč?/ (اِچ) است. نام دیگر این کلمه که کاربرد بسیار کمی در برخی از مناطق دارد «هِبچ» (haitch) است که به صورت /heɪtʃ/ (هِیْچ) تلفظ می‌شود؛ که در زبان فارسی «هاش» هم خوانده می‌شود که برگرفته از گویش فرانسوی «اش» است. آلمانیها به این حرف «ها» می‌گویند.

گویندگان با لهجهٔ انگلیسی بریتانیایی با کاهش سن تمایل بیشتری به تلفظ این حرف به صورت (هِیْچ) نشان می‌دهند. این تمایل از کمتر از ۱۰ درصد در افراد مسن به بیش از ۲۰ درصد در افراد جوان افزایش پیدا می‌کند.

در نگارش فارسی

این حرف معادل حروف / ه و ح/ در الفبای فارسی می‌باشد.

جستارهای وابسته

  • فهرست حروف لاتین
الفبای لاتین
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz